چالش های زندگی زناشویی

ویرایش
  • 450,000 هزینه کل دوره
  • 1 تعداد جلسات
  • سطح دوره
  • 5 تعداد ساعات
  • مدرس دوره
  • 1395/08/26 تاریخ شروع

در باره دوره

کارگاه آموزشی چالش های زندگی زناشویی و راه کارهای ارتقا صمیمیت

مدرس دوره جناب آقای دکتر احمد پدرام

دکترای روانشناسی عمومی ، مشاور و کارشناس صدا و سیمای اصفهان به مدت 16 سال ، نویسنده و مولف بیش از 30 جلد کتاب ، کارشناس و مسئول کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی

محتوای دوره :

·         عدم درک مقابل زوجین

·         عدم آگاهی به مسایل زناشویی

·         عدم ارضای نیازهای جنسی

·         روابط کلامی غیر صحیح

·         عدم صداقت و فریبکاری

·         عدم حفظ حرمت و احترام

مهارت شما پس از گذراندن این دوره

پیش نیاز این دوره