تدریس خصوصی ویلون

ویرایش
  • 2,800,000 هزینه کل دوره
  • 4 تعداد جلسات
  • سطح دوره
  • 4 تعداد ساعات
  • مدرس دوره
  • 1395/09/01 تاریخ شروع

در باره دوره

آموزش صحیح و دقیق نواختن ویلون

آموزش صدای صحیح ویلون

آموزش کاملا خصوصی و تضمینی

مهارت شما پس از گذراندن این دوره

پیش نیاز این دوره