کسب کاروموفقیت

اصول حرفه ای فروش

اصول حرفه ای فروش

750,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
شکستن مرزهای بهره وری

شکستن مرزهای بهره وری

750,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
نقش تجربه مشتری در سود آوری و فروش2

نقش تجربه مشتری در سود آوری و فروش2

500,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
تیم سازی و اثر بخشی گروه های کاری در سازمان

تیم سازی و اثر بخشی گروه های کاری در سازمان

750,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
راه کارهای رشد و توسعه بازار

راه کارهای رشد و توسعه بازار

750,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
کارگاه کسب و کار

کارگاه کسب و کار

500,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
سمینار تشریفات

سمینار تشریفات

500,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
زبان بدن

زبان بدن

500,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید
ارتباطات کلامی و غیر کلامی و تاثیر آن در افزایش فروش

ارتباطات کلامی و غیر کلامی و تاثیر آن در افزایش فروش

500,000
ریال

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestasd in magna exurabitur a tellus id eros.

توضیحات و خرید