زبان بدن

ویرایش

بی شک یکی از جدیدترین علوم که مورد بحث و بررسی توسط دانشمندان سراسر دنیا قرار گرفته است زبان بدن است زیرا دانشمندان معتقدند فقط 7 درصد ارتباط شما از طریق حرف منتقل میشود و بقیه توسط بدنتان به مخاطب منتقل میشود در این سمینار که توسط دکتر سید مازیار میر تدریس شده یکی از بهترین همایشات در زمینه زبان بدن در ایران بوده که شما با پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی نسبت به ارزش این ویدیو بهترین روش ارتباط با مخاطبتان را یاد میگیرید