ارتباطات کلامی و غیر کلامی و تاثیر آن در افزایش فروش

ویرایش

این سمینار 3 ساعته توسط استاد سعید وفایی برگزار گردید و همه حضار از دروس بسیار کاربردی این استاد بهره بردند و و ما تصمیم گرفتبم این سمینار با ارزش را در قالب ویدیوی 3 ساعته به شما ارایه کنیم تا بهترین ارتباط کلامی و غیر کلامی با مشتریانتان را یاد بگیرید و بتوانید فروش بسیار مناسبی از کالا یا خدمات خود داشته باشید