اصول حرفه ای فروش

ویرایش

با خرید این محصول یاد میگیرید محصول و خدماتتان را حرفه ای بفروشید این محصول توسط استاد سعید وفایی در موسسه فن آوران حکیم تدریس شده است