نقش تجربه مشتری در سود آوری و فروش2

ویرایش

استاد حسین طاهری یکی از برجسته ترین اساتید برند سازی میباشد که در این محصول برای شما فنون فروش و سود آوری را آموزش میدهد شما میتوانید در پروفایل موسسه فن آوران حکیم بهترین محصولات و دوره ها را در زمینه های متفاوت فرا بگیرید و در کسب و کارتان موفقیت را تجربه کنید