راه کارهای رشد و توسعه بازار

ویرایش

محصولی با کیفیت و پر محتوا از استاد حسین طاهری که در موسسه فن آوران حکیم برگزار گردید و قیمت این محصول به نسبت محتوا بسیار مناسب میباشد