کارگاه مدیریت ذهن و رهایی از خاطرات منفی

ویرایش

با این محصول که توسط استاد سعید وفایی برگزار گردیده تمام خاطرات منفی و ناراحت کننده خود را رها میکنید و یاد میگیرید بعد از تماشای این ویدیو به خاطرات منفی قبل بخندید. آرامش مهمترین چیزی است که همه انسان ها به دنبال آن هستند